WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

1

Zorg en Welzijn

“Samen met zorgorganisaties verbeteren we de zorg in Nederland, om zo de beste zorg voor iedereen te realiseren.”

De Nederlandse zorgsector staat voor steeds complexere vraagstukken, mede onder invloed van krappe financiële kaders, digitalisering, detachering en grotere eisen aan en transparantie over prestaties en kwaliteit. Wij snappen de dynamiek van de zorgsector, de uitdagingen en cultuur die de zorg zo uniek maakt. We schakelen snel, zijn pragmatisch, brengen over- én inzicht en leveren resultaten waar je mee verder kunt. Om telkens weer de beste zorg voor alle Nederlanders te realiseren.

Dit gaat van de voorbereiding en evaluatie van beleid als bij de realisatie van vernieuwing in het veld, bij organisaties voor zorg & dienstverlening op regionaal en lokaal niveau. Wij houden niet van lange projectplannen en voorkomen dat er veel gepraat wordt maar niks gedaan wordt. Samen met medewerkers uit de organisatie werken we aan resultaten die er echt toe doen!

 

Oplossing

Overzicht

Resultaten

2

Samenwerking

Reflectie

Verandermanagement

Overheid

“Flexibiliteit en innovatie met tijdige reflectie”

De overheid moet blijvend inspelen op een veranderende omgeving en krijgt veelal te maken met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Flexibiliteit en innovatie, met gewaarborgde kwaliteit is daarbij van essentieel belang. Wij zijn op verschillende onderdelen van het publiek domein inzetbaar. Zo werken wij voor gemeenten, gemeentelijke regio’s maar ook uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Wij helpen graag met advies, sociaal wetenschappelijk onderzoek, verandermanagement en project ontwikkeling en uitvoering. We passen goed in de rol van kartrekker, waarbij reflectie en actie kernpunten zijn. Ons aanbod ontwikkelt zich vanuit voortschrijdend inzicht en samenwerking mee met opdrachtgevers. Iedere opdracht gaan wij aan met een aanpak op maat.

 

3

Onderwijs

“Nederland nog slimmer maken. Door het verbeteren van onderwijs en op zoek te gaan naar passende talentonwikkeling voor iedereen.”

Onze kenniseconomie, die tot de top van de wereld behoort, nog verder versterken. Als onderwijsinstelling, overheid, besturenkoepel of brancheorganisatie sta je voor de taak optimale randvoorwaarden te creëren voor talentontwikkeling van iedereen. Want elk talent telt.
Randvoorwaarden creëren betekent slim organiseren en innoveren. En weloverwogen keuzes maken, de consequenties van deze keuzes te overzien en samen met eigen professionals te komen tot concrete acties. Talentontwikkeling is immers mensenwerk en kan alleen floreren in een open, hoogwaardige, flexibele en moderne organisatie.

Wij werken graag samen met jou aan het verwezenlijken van je organisatie- en beleidsdoelstellingen. Met oog voor de balans tussen innovatie én haalbaarheid. Benieuwd naar onze aanpak? Lees dan meer over onze projecten

Samenwerken

Ontwikkeling

Doel

4

Ontwikkeling

Bereiken

Klantgericht

Overig

“Beter kunnen inspringen op de veranderingen in de maatschappij.”

De (semi-) publieke sector bestaat uit een diverse groep organisaties. Zo ook dus onze opdrachtgevers. Past het niet binnen de eerder drie genoemde sectoren? Geen nood want wij zetten ons in de gehele (semi-) publieke sector in. Zo lang wij maar van toegevoegde waarde zijn en waardevol werk kunnen leveren.

Wij helpen graag met advies en ondersteuning op maat. De uitdaging of vraagstuk is altijd de start van een nieuw traject met een gerichte oplossing.

Onze recente projecten in de

(semi-) publieke sector, waaronder zorg, onderwijs en overheid.

Het laatste nieuws in je inbox?