Doorontwikkeling gefaseerde hulpverlening

Bij Blijf Groep werkt Over/Nieuw aan de doorontwikkeling van de gefaseerde hulpverlening. Hierbij wordt het ambulante en residentiële hulpaanbod beschreven, geborgd en geprofessionaliseerd. Met dit project wordt de Visie op Gefaseerde Ketensamenwerking van Vögtlander en Van Arum (2006) geïmplementeerd in de organisatie. De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een aanpak in drie stappen: Eerst werken aan directe veiligheid met een veiligheidsbeoordeling, veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veiligheid neemt hierdoor toe. Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken. Vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor herstel, gepaard met de juiste nazorg.

Aanpak

In nauwe samenspraak met de juiste inhoudelijk expertise, ontwikkelen we een raamwerk waarin verschillende zorgtrajecten worden verwerkt. Over/Nieuw zorgt dat de juiste input wordt opgehaald, en maakt de vertaalslag naar het fasenmodel. Door SMART en helder te formuleren, draagt dit nieuwe model onder andere bij aan de eenduidigheid en professionaliteit van het zorgaanbod.

"Door als Over/Nieuw te focussen op het proces kan de expertise van zorgprofessional zo effectief mogelijk worden ingezet"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?