Twee locaties, één opleiding - mboRijnland

In Gouda en Leiden vind je twee locaties van mboRijnland. Op beide locaties kunnen studenten opgeleid worden tot Monteur elektrotechnische installaties. Er is alleen gebleken dat de opleidingen niet geheel overeenkomen en dat de twee teams niet (genoeg) met elkaar in contact komen. Over/nieuw wordt ingezet om te werken aan het stroomlijnen van de opleidingen en de communicatie en kennisdeling tussen de locaties te versterken. Zo kan op allebei de locaties dezelfde inhoud en kwaliteit gegarandeerd worden voor studenten. Bovendien kunnen de teams door van elkaar te leren en efficiënter taken te verdelen, tijd besparen die zij liever besteden aan hun studenten!

Aanpak

Er zal worden ingezet op meer gelijkheid tussen de twee locaties. Enerzijds wordt er gewerkt aan de communicatie tussen team Gouda en team Leiden. Door meer met elkaar in contact te komen, tijdens informele en formele gelegenheden, kunnen zij van elkaar leren en elkaar inspireren. Anderzijds zal er op verschillende vlakken van de opleiding geïnventariseerd worden in hoeverre er gelijkheid is: zowel op gebied van faciliteiten en materialen, als inhoudelijk op het gebied van lesmateriaal en -methoden. Dit komt uiteindelijk de student ten goede op twee manieren: (1) door efficiëntie van werkprocessen te verbeteren heeft de docent meer tijd voor de student en (2) door kennis en ervaringen te delen kan de kwaliteit van onderwijs worden geoptimaliseerd.

"Door gelijkheid van dezelfde opleiding op twee locaties te verbeteren, krijgen alle studenten even hoge kwaliteit van onderwijs en kunnen docenten efficiënter werken."

BETROKKEN OVER/NIEUWERS

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?