WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Ontzorg de Dokter

Vivium Zorggroep

 

Om de juiste zorg te kunnen bieden aan alle ouderen bij Vivium Zorggroep, zijn efficiënte werkprocessen en communicatie tussen verschillende behandelaren van groot belang. Vier jaar geleden maakte Vivium een omslag: behandelaren gingen van een vaste locatie naar wisselende werkplekken, om zo meer patiënten te kunnen zien. Waar voorheen secretaresses de (ondersteunende) werkprocessen op zich namen, komt een deel van deze taken nu bij de behandelaren te liggen. De werkdruk lijkt echter te zijn toegenomen en daardoor hebben dokters juist minder tijd voor de patiënt.

 

Het doel van het project “Ontzorg de Dokter” is om de werkdruk van behandelaren te verlichten en een efficiëntieslag te slaan in de ondersteunende werkprocessen.

Aanpak

Door in gesprek te gaan met verschillende behandelaren, medisch secretaresses, verpleegkundigen en andere betrokkenen, is een beeld geschetst van de situatie. Welke werkprocessen zijn er? Wie neemt die op zich? En waar liggen de knelpunten? Op die manier kunnen er doelgerichte oplossingen ontwikkeld worden. Door een deel van de administratieve taken weg te nemen bij de behandelaren, bijvoorbeeld door technologische oplossingen in te zetten, kunnen zij zich meer richten op de patiënt en de zorg die ze verlenen.

 

Zo wordt het doel van de omslag in de organisatie van 2015 tot werkelijkheid gebracht en kunnen artsen zich focussen op dat waar ze het beste in zijn: zorg dragen voor de gezondheid van ouderen.

“Door werkprocessen in beeld te brengen en te optimaliseren wordt de werkdruk van behandelaren verlicht en kunnen zij betere zorg bieden aan ouderen.”

BETROKKEN OVER/NIEUWERS

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?