WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Informele ondersteuning bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gemeente Amsterdam 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) zijn hardnekkige problemen waar een groep Amsterdammers nog altijd dagelijks mee geconfronteerd wordt. Het kent vele vormen en is voor slachtoffers vaak moeilijk bespreekbaar.

 

Voor mensen die te maken hebben met HGKM kan de stap naar hulpverlening groot zijn. Vaak zijn ze al eerder bekend met laagdrempelige informele organisaties in hun wijk, zoals een buurthuis, een praatgroep op een opvoedcursus. De stap naar zo’n informele organisatie is soms makkelijker, bijvoorbeeld omdat de vrijwilligers en medewerkers dezelfde taal spreken. Informele ondersteuners die hier werken pikken regelmatig signalen op, maken HGKM bespreekbaar en bieden steun en een luisterend oor. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het helpen van een slachtoffer. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze signalen goed worden opgepikt? En waar kan de samenwerking tussen informele ondersteuners en formele hulpverleners versterkt worden?

Aanpak

Door een kerngroep van Amsterdamse informele- en formele vrijwilligersorganisaties is het Handboek ‘Samen Sterker tegen HGKM’ ontwikkeld. Hiermee wordt de kennis en kunde van verschillende organisaties inzichtelijk gemaakt en worden handvatten geboden aan informele partijen om met situaties van HGKM om te gaan.

 

Over/Nieuw heeft de ontwikkeling en pilots van het Handboek begeleid, gedurende 2,5 jaar. In de vervolgfase wordt het Handboek gepresenteerd aan de stad en in heel Amsterdam in gebruik genomen.

“Door het netwerk van informele en formele partners te versterken zorgen we voor effectievere preventie en een sterker vangnet voor de Amsterdammer”

BETROKKEN OVER/NIEUWERS

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?