WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Zorgcontractering

Om zorg te kunnen leveren moet er financiering zijn. Hieraan ten grondslag liggen contracten met gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars. Zeker sinds de decentralisering is het proces ingewikkelder geworden. Over/Nieuw helpt Ons Tweede Thuis bij het steviger op de kaart zetten van de zorgcontractering binnen de organisatie, het ondersteunen van de coördinator en het beter inregelen van processen. Veel gemeenten zijn nog zoekende in een werkwijze rondom de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dat leidt tot onzekerheden en veranderingen voor zorgorganisaties.

Aanpak

Een bekend probleem is het zo druk hebben met de dagelijkse gang van zaken dat men niet toekomt aan het uitwerken en uitvoeren van (vaak goede) ideeën die al een tijdje op de stapel liggen. Het gevolg is dat ideeën steeds verder de toekomst in worden geschoven. Het kan dan een oplossing zijn om iemand in te zetten op deze klussen, of juist om een deel van de dagelijkse werkzaamheden over te nemen, zodat er ruimte wordt gecreëerd.

"Over/Nieuw helpt bij het steviger op de kaart zetten van zorgcontractering binnen Ons Tweede Thuis"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?