WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Zingeving

Zingeving en zinvolle dagbesteding zijn twee thema’s die leidend zijn bij kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn. Bij PCSOH was er de afgelopen jaren binnen de intramurale afdelingen al veel aandacht voor dit thema geweest. Nu was het tijd om door te pakken rondom dit thema.

 

Ieder mens is uniek en mag zichzelf zijn. Dat is het uitgangspunt van de zorg van PCSOH. Zingeving en zinvolle dagbesteding spelen daarbij een belangrijke rol. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstreept het belang van een zinvolle daginvulling voor cliënten in de langdurige ouderenzorg en stelt via het programma Waardigheid en Trots van 2016 tot en met 2020 extra middelen hiervoor beschikbaar. Hoe kan PSCOH ervoor zorgen dat zingeving een structurele plaats krijgt in de organisatie?

Aanpak

In samenspraak met het kernteam is door Over/Nieuw een programma aanpak zingeving opgezet. Middels kleine werkgroepen waarin verschillende medewerkers van PCSOH plaatsnemen, wordt er gewerkt aan verschillende verbeteringen in de organisatie die allen bijdragen aan het verhogen van de zingeving. Het realiseren van het plan in de praktijk leidt ertoe dat gestelde resultaten gehaald worden.

"Onder leiding van Over/Nieuw is er in korte tijd een strategie, visie en plan van aanpak gemaakt"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?