WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Vervoer op orde

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand vanuit de visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Careander heeft verschillende woon- en dagbestedingslocaties waartussen cliënten dagelijks reizen.

 

Rondom cliëntvervoer spelen bij Careander een aantal grote vraagstukken. Zo is er onvoldoende toezicht op de financiële stromingen en is er een optimaliseringsslag nodig in de processen en afspraken rondom vervoer.

 

Vanwege het ontbreken van duidelijke samenwerkingsafspraken en beleid, zowel intern als met de vervoerder, kost het veel tijd en energie om het vervoer elke dag rond te krijgen.

Aanpak

Samen met de projectgroep gaat Over/Nieuw aan de slag om het vervoer bij Careander opnieuw in te richten. Het doel is om het vervoer aan te laten sluiten bij de behoeften van cliënten en medewerkers en om het zo efficiënt mogelijk te organiseren.

 

Er wordt in kaart gebracht wat wordt verstaan onder goed vervoer en wat Careander cliënten wil aanbieden aan mogelijkheden. Er worden randvoorwaarden opgesteld waar het vervoer en de samenwerking rondom vervoer aan moeten voldoen en vervolgens wordt een plan opgesteld hoe het vervoer het best kan worden ingericht. In het plan staat de cliënt centraal en wordt zelfstandigheid gestimuleerd.

“Samen het cliëntvervoer zo efficiënt mogelijk inrichten, zowel voor de cliënten als voor de medewerkers van Careander.”

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?