WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Van strategie naar praktijk!

De gemeente Midden-Groningen heeft een strategische visie opgesteld voor het Sociaal Domein. Het uitgangspunt in deze visie is het versterken van de kracht van de samenleving en deze beter benutten in plaats van verdere professionalisering van de hulpverlening. Het doel is om de veerkracht van de inwoners te versterken, doordat zij vaker zelf het heft in handen nemen en kúnnen nemen.

 

Máár, hoe vertaal je zo’n visie naar de praktijk? Daar worstelt de gemeente mee. De visie schetst een ideaal toekomstbeeld, alleen blijkt het lastig om te bepalen wat dit voor de dagelijkse werkzaamheden betekent en welke stappen je nú moet zetten om dichterbij deze toekomst te komen.

Aanpak

Naar aanleiding van de strategische visie Sociaal Domein heeft Over/Nieuw een inspirerende werksessie georganiseerd om de beleidsadviseurs handvatten te geven hoe je een visie kan vertalen naar de praktijk. Het doel van deze sessie was tweeledig. Het hoofddoel was dat de deelnemers de visie zich eigen maakten, een eerste stap in het proces. Je wilt immers bij een aftrap zoals deze ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan! Het tweede doel was om een methode te introduceren hoe je zo’n overkoepelende visie vertaalt naar je eigen werkzaamheden. Om de doelen van de sessie te behalen is gekozen voor een trechtermodel; zo breed mogelijk beginnen en steeds concreter worden. Hiervoor is de methodiek van Over/Nieuw, KICK-OFF, bij uitstek geschikt!

 

In deze korte introductie van KICK-OFF en het bijbehorende canvas, is vanuit een brede  start stap voor stap toegewerkt naar: ‘wat betekent het voor mijn werk?’. Hiervoor zijn gezamenlijk de kernelementen van de visie geïdentificeerd. Deze zijn vervolgens meegenomen als de randvoorwaarden voor verdere uitwerkingen. Op deze manier is er altijd minimaal 1 kernelement van de visie verwerkt in de werkzaamheden.

“Op gestructureerde wijze van iets abstracts toewerken naar detailniveau met concrete acties”

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?