WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Toekomstbestendige zorg

In de Groningse dorpen Slochteren, Froombosch en Schildwolde staat de leefbaarheid onder druk door onder andere vergrijzing, aardbevingen, en het verdwijnen en concentreren van voorzieningen. Toen ook het verzorgingstehuis in Slochteren sloot, verdween hiermee een belangrijke voorziening in het gebied. Ouderen die door hun zorgvraag niet thuis kunnen blijven wonen, worden nu elders gehuisvest; ze komen momenteel in de gehele provincie terecht.

 

Hoe vergroot je de leefbaarheid in een gebied? En hoe zorg je ervoor dat formele en informele zorg samenwerken met als doel dat de ouderen in het gebied langer in hun omgeving kunnen blijven wonen?

Over/Nieuw werd samen met KAW door de gemeente Midden-Groningen gevraagd een businesscase op te leveren waarin de mogelijkheden voor nieuwbouw worden onderzocht, het opstellen van een zorgconcept over hoe (beving)bestendige zorg in Groningen in de praktijk gebracht kan worden en te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een dorpszorgcoöperatie.

Aanpak

Samen met informele en professionele partijen is een gezamenlijke visie geformuleerd hoe kwetsbare ouderen – ook met een zorgvraag – in het gebied kunnen blijven wonen.

Deze visie was het uitgangspunt voor de verdere plannen. Vervolgens gingen de beide partijen (formeel en informeel) met deze visie aan de slag. De professionele partijen leverden input voor de businesscases en de informele partijen onderzochten de mogelijkheid en zetten met betrekking tot het oprichten van een dorpscoöperatie. De gezamenlijke visie zorgde ervoor dat de plannen van de formele en de informele partijen goed op elkaar aansloten.

Als onderdeel van het projectteam begeleidde Over/Nieuw de verschillende trajecten en zorgde voor afstemming tussen beide werkgroepen en voor de communicatie met de inwoners van de dorpen. De focus lag steeds op de gezamenlijke visie.

"Realistische en gedragen plannen die écht aansluiten op de behoeften van de dorpen."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?