WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Toekomstbestendige thuiszorg

Door het slim organiseren van de zorg thuis bereidt de gemeente Bronckhorst zich goed voor op de ontwikkelingen die er spelen op dit vlak. In dit traject is ingezet op het combineren van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Hierdoor wordt er efficiënter gebruik gemaakt van de inzet van de huishoudelijke hulp waardoor er vraaggerichter te werk kan worden gegaan.

Hoe zorg je in een gemeente waar zowel vergrijzing als ontgroening een grote rol spelen ervoor dat in de toekomst alle inwoners toch passende zorg krijgen? Onder andere door het ontschotten van zorg en met meer maatwerk te werk gaan.

Aanpak

Door het ontwikkelen van een innovatieve leergang waar onder andere preventie en programma’s rondom ziektebeelden een belangrijke rol spelen. Het uiteindelijke resultaat is een innovatieve dienst in de thuiszorg die inspeelt op de uitdagingen in de gemeente. De (combi)dienst is uitgewerkt in een pilot in samenwerking met het Graafschap College, lokale zorgaanbieders en de gemeente. In het project is de organisatie Thuiszorg Bloei opgezet, en is het concept van geïntegreerde thuiszorg in de praktijk gebracht door mbo-studenten uit de regio. De evaluatie laat positieve resultaten zien, en cliënten worden naar tevredenheid geholpen.

"Door de rol van Over/Nieuw als onafhankelijke projectleider zijn er in korte tijd echte resultaten bereikt"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?