WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken wij aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Toekomst Huishoudelijke Zorg

Gemeente Zutphen 

 

In 2018 heeft de gemeente een nieuwe overeenkomst huishoudelijke zorg afgesloten. Over/Nieuw is gevraagd voor een evaluatie van de huidige overeenkomst op basis van de kaders en uitganspunten zoals die eerder door de gemeenteraad waren vastgesteld. Op basis daarvan adviseert Over/Nieuw over de toekomst van de huishoudelijke zorg in Zutphen vanaf september 2021 en verder.

Aanpak

Het belangrijkste uitgangspunt van de in 2018 vernieuwde organisatie van de huishoudelijke zorg was het mogelijk maken dat cliënten vertrouwde hulp ontvangen en medewerkers vaste contracten krijgen met volwaardige arbeidsvoorwaarden. Daarbij gaat de gemeente bij voorkeur een overeenkomst aan met partijen die werken op niet-commerciële basis, waarbij de winst ten goede komt aan verbetering van de kwaliteit en de arbeidsvoorwaarden van hulpen.

 

Over/Nieuw ondersteunt bij het organiseren van het proces richting het College en de Raad door het organiseren van bijeenkomsten, het opstellen van de agenda en voorbereiden van stukken als een collegebesluit of een presentatie voor de raad. Daarnaast heeft Over/Nieuw een survey ontwikkeld en uitgezet onder medewerkers huishoudelijke zorg zodat zij hun stem kunnen laten horen. Ook zijn vragen over de inrichting van de huishoudelijke hulp aan cliënten opgenomen in het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek. Dit proces eindigt met de keuze voor een nieuwe overeenkomst die moet leiden tot een verdere verbetering van de vaste cliënt-medewerker-relaties en de arbeidsvoorwaarden van hulpen.

''Samen naar een nieuwe overeenkomst huishoudelijke zorg, voor betere ondersteuning aan cliënten en goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers.''

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?