WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken wij aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Verbeterslag Studie Loopbaan Begeleiding

Het MBO Rijnland College heeft al een aantal jaren dezelfde werkwijze voor de uitvoering van de Studie Loopbaan Begeleiding (hierna SLB). Deze werkwijze behoeft een verbeterslag. Docenten beschikken niet over de juiste begeleidingsvaardigheden, over voldoende tijd voor de begeleiding en/of het ontbreekt hen aan de juiste ervaring. Dit resulteert in een hoge werkdruk onder docenten en uitval en verzuim onder studenten. In de toekomst moeten de studenten van MTEC6 beter begeleid worden tijdens hun studie en verlaten zij het MBO Rijland College met een tijdig behaald diploma. Door het vereenvoudigen van de SLB-werkwijze wordt de werkdruk onder docenten verlaagd.

Aanpak

In de verbeterslag van de SLB heeft het MBO Rijnland College een taskforce opgesteld bestaande uit docenten. Over/Nieuw is, in nauwe samenwerking met de groep docenten, verantwoordelijk voor het aanjagen, coördineren en ondersteunen van het project. Samen met de docenten wordt er een duidelijk en werkbaar plan opgesteld in de verbetering van de SLB inclusief de successen en leerpunten. Met dit plan kunnen de docenten in het volgende schooljaar van 2021/2022 direct mee aan de slag.

''Samen met een docententeam werken aan een positieve studie loopbaan begeleiding van studenten''

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?