WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Zicht op vraag en aanbod specifieke doelgroepen

Zonnehuisgroep Amstelland, PCSOH en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid

 

Aandacht en passende zorg voor specifieke doelgroepen. Voor ouderen met specifieke problematiek, zoals ouderen met gerontopsychiatrie, is het vaak moeilijk om goede opvang te realiseren in de verpleeghuizen als het thuis niet meer gaat. Specifieke Doelgroepen is één van de projecten waaraan met inzet van transitiemiddelen wordt samengewerkt door V&V aanbieders in Amstelland en Meerlanden, geïnitieerd door zorgkantoor Zorg & Zekerheid. Zorgorganisaties Zonnehuisgroep Amstelland en PCSOH zijn betrokken bij de uitvoering van dit project.

Doel van het project ‘Zicht op vraag en aanbod specifieke doelgroepen’ is inzicht krijgen in specifieke doelgroepen die nu tussen wal en schip vallen in de regio’s Amstelland en Meerlanden. Er wordt onderzocht hoe we de specifieke doelgroepen het beste de passende zorg en aandacht kunnen geven.

 

Aanpak

Met een brede probleemanalyse is gekeken welke doelgroepen in de regio tussen wal en schip vallen. Daarbij is gekeken naar: hoe vaak komt deze doelgroep voor? Wat gaat er mis, wat is de gevoelde noodzaak en welke expertise is er nodig? Op basis van de verkennende probleemanalyse is een afbakening gemaakt van de doelgroepen. Groepen die met name tussen wal en schip vallen zijn ouderen met gerontopsychiatrie, jonge mensen met dementie en ouderen met probleemgedrag. Op basis van interviews, literatuur en input vanuit zorgteams is vervolgens een persona en een klantreis ontwikkeld voor deze drie doelgroepen. Op basis van de gevonden knelpunten zijn met verschillende organisaties mogelijke oplossingen geformuleerd. Deze worden in de praktijk gebracht en getoetst. Om zo vanuit een klantgerichte aanpak te komen tot knelpunten en passende oplossingen.

"Door regionale samenwerking en bundeling van expertise zorgen voor betere ondersteuning voor specifieke doelgroepen."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?