WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging

In Nederland kan iedereen met een zorgvraag of ondersteuningsvraag in hun gemeente of bij het zorgkantoor kosteloos beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zo ook in de gemeente Midden-Groningen. Midden-Groningen koos ervoor om de onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger in het leven te roepen. Dit zijn vrijwilligers die de inwoner helpen in de aanloop naar en tijdens het keukentafelgesprek.

Hoe zorg je ervoor dat inwoners bekend zijn met onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging? Hoe organiseer je de onafhankelijke cliëntondersteuning zodat het aansluit bij de andere vormen van ondersteuning die binnen de gemeente georganiseerd zijn? Wat draagt bij aan de kwaliteit en professionaliteit van de vrijwilligers?

Aanpak

Over/Nieuw heeft in de rol van projectleider het gehele traject van begin tot eind begeleid. Door middel van gesprekken met alle stakeholders is eerst in kaart gebracht waar in het huidige traject de kansen en knelpunten liggen. Vervolgens zijn er verbeterplannen gemaakt die zijn doorgevoerd in de praktijk. Zo is er een lokale campagne opgezet die zich richt op het vergoten van de bekendheid van de onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger onder de inwoners en intermediairs binnen de gemeente.

"Door een lokale campagne en verbeteringen in het traject kunnen inwoners met een zorg of ondersteuningsvraag in de gemeente op een laagdrempelige manier gebruik maken van kwalitatief goede onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?