WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Naar een toekomstbestendige samenwerking Palliatieve Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland, Amstelland en Meerlanden bestaande uit 34 netwerkpartners

De Palliatieve Zorg staat door demografische ontwikkelingen in toenemende mate onder druk. Goede en toekomstbestendige samenwerking tussen de grote verscheidenheid aan ketenpartners die op dit vlak actief is, is daarom essentieel.  Met dit doel werkt Over/Nieuw aan de totstandkoming van een nieuwe organisatievorm van het Netwerk Palliatieve Zorg. Dit draagt bij aan betere zorg voor de patiënt in de laatste levensfase, die alle tijd en aandacht kan laten gaan naar de zaken die er op dat moment echt toe doen.

Aanpak

Over/Nieuw is gestart met een Kick-Off met het Kernbestuur van het Netwerk. Daarna zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen onder alle verschillende netwerkpartners om zoveel mogelijk input op te halen over de huidige sterktes en zwaktes in de samenwerking. Deze data wordt geanalyseerd en gebruikt in het ontwerp van nieuwe organisatievormen. In samenwerking met het Kernbestuur worden vervolgens keuzes gemaakt over de organisatie van het netwerk in 2020. Het voorstel voor de verbeterde samenwerkingsvorm wordt eind dit jaar voorgelegd aan het netwerk om vervolgens over te gaan tot de implementatie van de veranderingen.

"Over/Nieuw draagt bij aan het bewerkstelligen van laagdrempelige en verbeterde zorg in de laatste fase van het leven."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?