WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Implementatie Wet zorg en dwang

Zonnehuisgroep Amstelland

 

Per 1 januari 2020 is landelijk de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd, als opvolger van de BOPZ. De nieuwe wet beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie of een verstandelijke beperking tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedrag beïnvloedende medicijnen. Het uitgangspunt van deze wet is ‘Nee, tenzij’.  Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Wanneer er onvrijwillige zorg moet worden toegepast, moet ervoor gewaakt worden dat dit zorgvuldig gebeurt en volgens een stappenplan.

Door deze wet verandert er veel in de organisatie van onvrijwillige zorg bij cliënten met dementie. Deze veranderingen vragen om een specifieke uitwerking en invoering van de Wzd bij Zonnehuisgroep Amstelland.

Aanpak

Over/Nieuwer Selinde is projectleider van de implementatie van de Wet zorg en dwang binnen Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA). In samenwerking met ZHGA is er een implementatieplan ontwikkeld om stapsgewijs in 2020 deze wet te kunnen implementeren. Belangrijk onderdelen van deze implementatie zijn onder andere het herschrijven van alle beleidsdocumenten, het herschrijven van taakfunctie omschrijvingen en het omscholen van het personeel zodat deze beschikt over de juiste kennis rondom de nieuwe wet. Daarnaast zal er worden gemonitord wat de impact van de wet is op de registratielast van het zorgpersoneel. Het doel is om deze impact zo klein mogelijk te houden.

"Over/Nieuw helpt Zonnehuisgroep Amstelland met de implementatie van de Wet zorg en dwang."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?