WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Voor de Friese gemeente Tytsjerksteradiel schreef Over/Nieuw het beleidsstuk ‘Overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven’ en stelde hierbij een passende verordening op. Beide documenten moeten er samen voor zorgen dat het voor de inwoners, de gemeenteraad, het college en de ambtenaren helder is wat een burgerinitiatief is, aan welke kaders een burgerinitiatief moet voldoen en middels welke stappen een burgerinitiatief vorm kan krijgen.

 

Aanpak

Toen Over/Nieuw begon bij gemeente Tytsjerksteradiel was er al een vooronderzoek gedaan.  Dat wil zeggen: een probleemanalyse, klantreis in kaart gebracht en een Rûntepetear (bijeenkomst) georganiseerd. Na het vertrek van de beleidsambtenaar die dit proces begeleidde werd Over/Nieuw aangetrokken om dit weer op te pakken. Met inpunt van alle betrokkenen hebben wij de beleidsnotitie en de verordening opgesteld. We gaven invulling aan vragen als wat is een burgerinitiatief en wanneer heeft een initiatief voldoende draagvlak?

 

Ook na het vaststellen van de verordening door de gemeenteraad blijft Over/Nieuw betrokken. Als interim coördinator burgerparticipatie informeren wij inwoners met ideeën en verbinden ze met juiste mensen binnen de gemeente.

‘’Samen werken aan een responsieve overheid’’

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?