WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

De gezonde wijk

Gemeente Haarlemmermeer

Samenwerken aan gezonde inwoners in een gezonde omgeving. De Gezonde Wijk is een gebiedsgerichte aanpak met positieve gezondheid als achterliggende visie. Veerkracht, zeggenschap en eigen regie staan hierin centraal.


Hoe bevorder je de gezondheid van inwoners in een wijk? Wat zijn hierbij de aandachtspunten? Met een gebiedsgerichte aanpak in de wijken en kernen van Haarlemmermeer werken aan maatwerk in activiteiten en aanbod en een betere samenwerking tussen zorg en welzijn in de regio.

Aanpak

Het model voor het in kaart brengen van positieve gezondheid (het spinnenweb) wordt veelal op individueel niveau toegepast. Door dit model uit te breiden naar de leefomgeving, wordt de stap gemaakt van het individuele naar het collectieve niveau. Positieve Gezondheid op collectief niveau draagt bij aan betere samenwerking tussen zorg en welzijn in de regio.

In de rol van projectleider heeft Over/Nieuw op basis van data van de verschillende partners in dit gebied (GGD, zorgverzekeraar, huisartsen en gemeente) data over de gezondheid in de wijk inzichtelijk gemaakt in wijkgezondheidsprofielen. Vervolgens zijn samenwerkingen tot stand gebracht om projecten op te starten die bijdragen aan het verbeteren van de ‘zwakke plekken’ in de gezondheid van de wijk – bijvoorbeeld meer dan gemiddeld eenzaamheid: ambitie op eenzaamheid en samen nadenken hoe we daar komen.

 

 

"Zwakke plekken in de gezondheid van de wijk in kaart brengen en samen nadenken hoe deze te verbeteren."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?