WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Eigen regie

Sinds 2015 is de gemeente Zutphen bezig met het hervormen van de huishoudelijke hulp. Door de huidige landelijke inrichting van aanbestedingen is er veel onzekerheid bij de hulpen en de cliënten. Er lag een vraag om verschillende toekomstscenario’s van de huishoudelijke hulp in de vorm van businesscases uit te werken. Na een keuze van de raad voor één van de scenario’s moest deze ook nog in de praktijk ingevoerd worden. Een proces waar Over/Nieuw als procesbegeleider van begin tot eind bij betrokken was.


Andere vormen van aanbesteden, eigenaarschap en autonomie. Alle aspecten die uitgezocht dienden te worden om te komen tot duurzame toekomstscenario’s voor de huishoudelijke hulp in de gemeente Zutphen. Na een keuze van de raad voor één van deze scenario’s moest hiervoor ook een uitvoeringsplan in de praktijk komen.

Aanpak

De gemeente had Over/Nieuw gevraagd om als procesbegeleider actief betrokken te zijn. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitwerken van de businesscases, het proces richting de raad begeleiden en het gekozen scenario mogelijk maken in de praktijk. Hierbij stonden duurzaamheid en kwaliteit centraal en lag de focus op het versterken van eigen regie voor zowel cliënten als medewerkers.

In de rol van procesbegeleider is dit dossier in een stroomversnelling geraakt waardoor er een keuze is gemaakt over de invulling huishoudelijke hulp.

"Snelle resultaten halen zonder het doel uit het oog te verliezen"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?