WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Echte samenwerking tussen gemeente en aanbieders

Door ontwikkelingen, zoals vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen, staan gemeenten voor een uitdaging binnen de WMO. Zo ook de aanbieders van huishoudelijke hulp in Amsterdam. Hoe kan de huishoudelijke hulp meer vraaggericht te werk gaan en meer aansluiten bij de behoeften van een cliënt? In een experimenteel proces met alle aanbieders in de gemeente Amsterdam is er onderzocht hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. Bewust is de klassieke aanpak van beleid naar praktijk daarbij niet gevolgd.


De behoefte voor het uitbreiden van het aanbod binnen de huishoudelijke hulp kwam vanuit aanbieders van hulp bij huishouden zelf. Zij zien dat er cliënten tussen wal en schip vallen. De gemeente Amsterdam heeft de ruimte gegeven om deze groep cliënten nader te onderzoeken en te bekijken hoe zij beter geholpen zijn. Door in een experimenteel proces in de praktijk te kijken waar de behoefte van de Amsterdammer precies zit en hoe die het beste vervuld kan worden.

Aanpak

Experimenteren met het belang van de cliënt voorop. Over/Nieuw begeleidt het gehele proces. Van de begeleiding van de aanbieders in het opstellen van individuele projectplannen met daarin aanpak, doelgroep en doel van het eigen initiatief tot aan de verbindende factor zijn die de verschillende pilots en leerervaringen samenbrengt in sessies. Om zo te werken aan nieuw beleid waarin een aanvulling op het thuiszorgaanbod in de gemeente Amsterdam tot stand komt.


Over/Nieuw is procesbegeleider en biedt ondersteuning in de uitvoer van de pilots. Met als doel het verbinden van partijen en pilots om tot een gemeenschappelijk plan te komen waarmee het thuiszorgaanbod in de gemeente Amsterdam wordt vernieuwd en cliënten beter geholpen zijn.

"Verbinden van partijen en tot een gemeenschappelijk plan komen waarmee cliënten beter geholpen zijn."

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?