WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Blijf Groep

Blijf Groep heeft de wens om de processen en werkwijzen van de hulpverlening opnieuw vorm te geven. Het doel is om de hulpverlening meer hybride te maken. Van aparte residentiele en ambulante trajecten naar het integreren van het model van gefaseerde ketenzorg (Arum & Vögtelander).

Om dit te bewerkstelligen is er binnen Blijf Groep een projectgroep Doorontwikkeling Ambulante Hulpverlening actief. Hoewel er zeker stappen zijn gezet, merkt Blijf Groep een stagnatie in de voortgang. De ontwikkelwens is groot en alomvattend, de ontwikkelcapaciteit slechts beperkt.

Blijf Groep heeft Over/Nieuw gevraagd om in de rol van zowel projectleider als penvoerder, het project een goede doorstart te geven.

Aanpak

Over/Nieuw voert in de verkennende fase gesprekken met de relevante betrokkenen en organiseert een kick-off sessie. Aan de hand van de uitkomsten van de sessie wordt het projectplan herzien en wordt de bestaande planning up-to-date en scherper gemaakt. Heldere doelstellingen en resultaten helpen om prioriteiten te stellen, het tempo te bepalen en mijlpalen in te vullen.

 

Na de verkennende fase gaat Over/Nieuw aan de slag met de projectgroep. Om het tempo hoog te houden en de betrokken medewerkers uit het primair proces niet te veel te belasten, schrijft Over/Nieuw mee op de processen. Hoog over wordt er strategisch meegedacht in de uiteindelijke implementatie van de nieuwe werkwijze en wordt de afhankelijkheid met lopende ICT-processen uitgewerkt.

''Over/Nieuw helpt Blijf Groep aan nieuwe energie''

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?