WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Netwerk Palliatieve Zorg

In de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland, Amstelland en Meerlanden werken (zorg)organisaties samen in het Netwerk Palliatieve Zorg. Het regionale netwerk heeft als doel om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen en om ervoor te zorgen dat de cliënt de juiste palliatieve zorg, op het juiste moment en op de plek van voorkeur ontvangt.

Om de samenwerking binnen het Netwerk Palliatieve Zorg verder te versterken, zijn in een eerder stadium verschillende punten benoemd voor de verbetering van de samenwerking. Capaciteitsinzage in de bedden voor palliatieve zorg in de regio is daar één van. Omdat actueel inzicht in de palliatieve capaciteit per beschikbare organisatie ontbreekt, gaat er veel tijd en energie verloren met het zoeken naar een juiste plek voor cliënten in de palliatieve fase. Terwijl volgens de betrokken organisaties het belang van het zo vloeiend en snel mogelijk kunnen regelen van een palliatief bed voor een cliënt groot is.

Aanpak

Het project beoogt in 2021 inzicht te creëren in de beschikbare bedden met palliatieve zorg in de regio door het vormgeven van een gezamenlijk proces met de betrokken organisaties. Daarnaast wordt onderzocht hoe het proces van zorgvraag naar plaatsing op een palliatief bed het best gecoördineerd kan worden.

Over/Nieuw gaat in verschillende fases aan de slag. Middels gesprekken met de verschillende stakeholders, huisartsen, hospices, transferverpleegkundigen, wijkverpleging, e.a., wordt de probleemanalyse gevormd. Dit geeft, samen met onderzoek naar hoe de capaciteitsinzage elders in het land wordt ingevuld, invulling voor het schrijven van verschillende scenario’s waarmee het capaciteitsvraagstuk kan worden vormgegeven. Na de keuze voor één de scenario’s volgt het voorleggen van een implementatievoorstel waarna in het najaar van 2021 de implementatie-fase middels een pilot van start gaat. De inzet van Over/Nieuw eindigt met een overdracht van de lopende zaken en een eindrapportage van de geleerde lessen en evaluatie.

''De samenwerking binnen het Netwerk Palliatieve Zorg versterken, om de beste invulling aan de vraag van de cliënt te geven.''

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?