WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

Campagne Waterbewustzijn

Hoe kan een waterschap bijdragen aan het waterbewustzijn van zijn of haar inwoners in het beheersgebied? Door de krachten te bundelen in een innovatiepartnerschap, om zo te komen tot een goed concept, campagne, gedragsverandering, het ontwikkelen van een community en goed onderzochte aanpak in een traject. In een aantal jaar wordt er gewerkt rondom de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie en energie neutraal.


Het innovatiepartnerschap houdt zich het komende jaar onder andere bezig met de gevolgen van klimaatverandering en toenemende verstedelijking. Nederland wordt steeds vaker geconfronteerd met wateroverlast, droogte en hitte. Om gebieden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig. Waterschappen hebben daar een belangrijke rol in, maar kunnen dit niet alleen: zo’n 60% van de ruimte is namelijk particulier bezit. Hoe verhoog je het bewustzijn van particulieren en stuur je aan op gedragsverandering?

 

Aanpak

Middels een aanpak gericht op #waterwerkt, wordt een (groepje) bewoner(s) aangespoord die zich samen met buurtgenoten inzet voor een klimaatbestendige wijkinrichting waarin water en de beleving daarvan op een positieve manier bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van wijk. Middels challenges zullen inwoners handelingsperspectief aangeboden krijgen.

 

"Door het verbinden van inwoners en het aanspreken op de verantwoordelijkheden en mogelijkheden die zij zelf hebben, worden er innovatieve acties opgezet in de wijk"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?