WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

BuurtPraat

Emile Thuiszorg & Kohnstamm Instituut

 

Eenzaamheid onder ouderen komt in Amsterdam meer voor dan in de rest van Nederland. En dan met name in Amsterdam Oost. Uit eerder onderzoek is gebleken dat taalactiviteiten eenzaamheid onder ouderen kunnen verminderen.

 

Emile Thuiszorg, het Kohnstamm Instituut en Over/Nieuw zijn samen het project BuurtPraat gestart.

Aanpak

Door twee groepen ouderen op structurele basis (twaalf keer) bij elkaar te brengen en door ouderen door middel van (taal)oefeningen aan elkaar te verbinden, wordt eenzaamheid tegengegaan.

 

Het doel van BuurtPraat is om taal te gebruiken voor:

  • Mensen op een laagdrempelige manier uit te nodigen voor een wekelijkse groepsactiviteit.
  • Groepsactiviteiten doen waarbij deelnemers praten over eigen ervaringen en tegelijkertijd iets gemeenschappelijks delen met hun groepsgenoten (namelijk spelletjes spelen, opdrachten maken en gedachtes uitwisselen over verschillende thema’s rondom taal).
  • Gezellige en veilige sfeer creëren die uitnodigt tot jezelf openstellen in zelfvertrouwen en het leren kennen van elkaar gericht op het sluiten van vriendschappen boven het verwerven van kennissen (kwaliteit van relaties boven kwantiteit).

''Over/Nieuw helpt met het organiseren van leuke taalactiviteiten om ouderen met elkaar in verbinding te brengen en eenzaamheid tegen te gaan.''

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?