WIJ DAGEN ORGANISATIES UIT OM OPNIEUW TE BEGINNEN

Over/Nieuwers zijn enthousiaste projectmanagers die zich voor de volle 100% inzetten bij diverse opdrachtgevers in de semi-publieke sector. Samen met de opdrachtgever werken aan concrete doelen die bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing.

(Zwerf)afvalvrije scholen

Om binnen de draagkracht van de aarde te blijven wil de gemeente Amsterdam een afvalvrije stad zijn in 2050. Om dit te bereiken vragen wij aan elke Amsterdammer om het circulaire denken en doen eigen te maken. In 2018 produceerde de gemiddelde Amsterdammer 365 kilo afval waarvan hij/zij 63,5 kilo herbruikbare grondstoffen gescheiden heeft weggegooid. Dit moet anders!

 

De gemeente Amsterdam wil zwerfafval in de openbare ruimte voorkomen en heeft forse ambities op het gebied van afvalscheiding (65% in 2020). Leerlingen zijn de ambassadeurs voor een schone en circulaire stad: nu en in de toekomst. Om hen mee te nemen in de ontwikkeling naar een (zwerf)afvalvrije stad, wordt er een educatie programma ontwikkeld, waarin de leerling centraal staat.

Aanpak

Voor de aankomende generatie volwassenen zou het vanzelfsprekend moeten zijn om met aandacht om te gaan met hun afval, en nog beter, ervoor zorgen dat iets geen afval wordt. Om deze ambitie te bereiken werkt de gemeente samen met basisscholen.

Onder het motto ‘kinderen hebben de toekomst’ trekt de projectleider van Over/Nieuw samen met leerlingen, leerkrachten, directies en schoolbesturen op om in gezamenlijkheid een aanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan een afvalvrije stad. De eerste stap hierin is het ontwikkelen van een makkelijk bereikbaar educatie pakket voor scholen.

 

Het stimuleren en activeren van schoon en duurzaam gedrag wordt gebiedsgericht aangepakt, wat ervoor zorgt dat het programma relevant en doelmatig is. Door goed de behoefte van de school te matchen met de mogelijkheden binnen de gemeente, zorgt Over/Nieuw ervoor dat er een gedragen programma ontwikkeld wordt, toepasbaar op ieder type onderwijs.

"Een gebiedsgerichte aanpak, wat zorgt voor een gedragen school programma, toegespitst op de leerling, gemakkelijk voor de docent!"

Gerelateerde projecten

Neem contact met ons op

Liever niet direct chatten? Bel 06 14 31 10 32 of vul het formulier in.


    Het laatste nieuws in je inbox?